Tora tora tora!

31.01.2019

L'associació Alpha-Ares ens portarà al Pacífic, ja que una de les seves taules serà la del impresionant portavions insignia de la flota imperial japonesa durant la primera part de la Segona Guerra Mundial, el "AKAGI". Una impresionant maqueta a escala 1:144 de 1,8 metres "d'eslora"

Aquells que no vau poder enfonsarlo o defensarlo, el passat 24 de Novembre al Festival DAU Històric de Barcelona, tindreu una de les darreres oportunitats de fer-ho.