La jornada de Jocs

La jornada neix de la proposta del president d'una petita associació anomenada No Sabem Perdre que feia temps que volia organitzar quelcom que unís les seves dues passions , la lúdica amb els jocs de taula moderns i la professional com a bibliotecari de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politència de Catalunya.

La idea va ser molt ben acollida en el marc del 250 aniversari de la institució.

Ràpidament un gran número d'associacions s'han adscrit a col·laborar i volem agrair-lis a tots ells la seva inestimables ajuda.

Tanmateix agrair a les empreses que també ens han donat la seva confiança.

Moltes gràcies.